Rekin komunikacji - Fundacja Ewolucja

logo fundacja ewolucja
Przejdź do treści
rekin komunikacji
SZKOLENIE CERTYFIKOWANE
Projekt “Rekin komunikacji  - szkolenie z zakresu zastosowania komunikacji interpersonalnej w biznesie”


Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie mające na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych adresowane do wszelkiego rodzaju specjalistów, managerów czy też pracowników instytucji publicznych mających bezpośredni kontakt z interesantem etc. Jest to 'must have' w konieczności codziennego łamania barier komunikacyjnych oraz radzeniu sobie w trudnych komunikacyjnie sytuacjach z tzw. 'trudnym klientem/rozmówcą'.

Cele szkoleniowe

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • Zapoznanie się z metodami i technikami efektywnej komunikacji,
 • Wzmocnienie kompetencji miękkich – interpersonalnych,
 • Zwiększenie efektywności w zakresie przepływu informacji w firmie,
 • Zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych.

Kompetencje i umiejętności ulegające rozwinięciu w trakcie szkolenia:

 • Rozwinięcie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej + poprawa stylu komunikacji
 • Umiejętność rzetelnego i merytorycznego przekazywania informacji
 • Rozwinięcie panowania nad emocjami podczas trudnych rozmów
 • Zwiększenie otwartości na komunikację ze współpracownikami i przełożonymi
 • Ograniczenie liczby sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej
 • Poprawa przepływu informacji wewnątrz firmy
 • Asertywna reakcja na krytykę – oddzielanie faktów od opinii

Program szkolenia:

 • Czym jest komunikacja interpersonalna?
 • Komunikacja werbalna
 • Narzędzia komunikacyjne
 • Komunikacja niewerbalna
 • Style komunikacji
 • Komunikacja w sytuacji konfliktu
 • Asertywność

Korzyści dla organizacji:
 • zwiększenie efektywności przepływu informacji w organizacji
 • wzrost satysfakcji pracowników
 • budowanie kultury zaufania w organizacji
Korzyści dla uczestnika:
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • jasne stawianie granic z szacunkiem dla granic innych
 • ułatwienie obsługi tzw. 'trudnego klienta'
Jesteś zainteresowany szkoleniem dla swojego zespołu?

Jeżeli chcesz by i Twój zespół został przez nas przeszkolony, skontaktuj się z nami mailowo kontakt@fundacjaewolucja.org lub bezpośrednio skontaktuj się z koordynatorem projektu.

Organizacja szkolenia:
CZAS REALIZACJI - 8h
MIEJSCE SZKOLENIA - do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA - do uzgodnienia
CENA - wycena indywidualna


Materiały:
brak

Działanie koordynowane jest przez: Zbigniew Zubowicz

Kontakt:
Cele zrównoważonego rozwoju realizowane poprzez projekt:
4 cel dobra jakość edukacji
Galeria zdjęć z projektu
Wróć do spisu treści