O nas - Fundacja Ewolucja

logo fundacja ewolucja
Przejdź do treści
logo fundacja ewolucja
Fundacja Ewolucja jest organizacją non-profit, która skupia się na wspieraniu ogólnopojętego rozwoju poprzez działania pro-społeczne, mające na celu rozwijanie kompetencji zawodowych i osobistych, a także zmianę postaw społecznych. Fundacja opiera swoją działalność na trzech filarach: ludziach, technologii i ekologii.
Swoje początki miała już w roku 2011 kiedy Prezes fundacji Piotr Kruk, postanowił wejść na rynek przedsiębiorców i wykorzystywać swój podmiot gospodarczy do pomocy w rozwoju osobistym innym ludziom. W związku z tym na przestrzeni już ponad dekady, prowadziliśmy szkolenia z wielu dziedzin dotykając różnych branż m.in.: szkolenia komunikacyjne, sprzedażowe, języki obce, zarządzanie zespołami, motywowanie czy też szkolenia techniczne obejmujące urządzenia specjalistyczne jak np. drukarki 3D. Specjaliści w naszym zespole to osoby związane zarówno z szeroko rozumianym biznesem jak również z kulturą i sztuką.

Likwidacja ubóstwa energetycznego w województwie lubelskim
Fundacja w sposób ciągły prowadzi projekt dotyczący energii odnawialnej który jest kontynuowany już od kilku lat. Poprzez spotkania z młodzieżą i dziećmi w szkołach czy z osobami dorosłymi w gminnych domach kultury oraz centrach kultury a także w samych gminach. Projekt nosi nazwę "likwidacja ubóstwa energetycznego w woj. lubelskim".  W trakcie spotkań poruszany jest temat walki z ubóstwem energetycznym które zagraża naszemu regionowi od dłuższego już czasu oraz sposobami na radzenie sobie z ogrzewaniem domów czy pozyskiwaniem energii ze źródeł alternatywnych. Prowadzimy również akcje informacyjne w temacie obowiązkowego spisu źródeł ciepła (do końca czerwca 2022) oraz wymiany pieców wysoko emisyjnych na ekologiczne rozwiązania (akcja Stop Smog). Naszym bezpośrednim partnerem projektu jest firma AleGrzanie.pl.
projekt energetyczny
Rok 2021 przyniósł upragnioną decyzję o założeniu fundacji a w kwietniu 2022 Fundacja Ewolucja została oficjalnie zarejestrowana jako działający i pełnoprawny podmiot. Pierwotna nazwa fundacji brzmiała 'Fundacja Wsparcia Rozwoju Czystej Energii' jednakże ciągły rozwój i mnogość działań wprowadzanych do naszych struktur, zdecydował o zmianie nazwy. Od tamtej pory kontynuujemy nasze działania pod oficjalnym logo fundacji symbolizującym trzy filary naszej działalności, są to LUDZIE, TECHNOLOGIA oraz EKOLOGIA.

Misją fundacji jest wspieranie ogólnopolętego rozwoju poprzez działania pro-społeczne, mające charakter rozwoju kompetencji zawodowych, osobistych oraz zmianę postaw społecznych.


3 filary
Wszystkie nasze działania opierają się na trzech filarach: ludziach, technologii i ekologii. Jesteśmy przekonani, że właśnie poprzez połączenie tych trzech obszarów, możemy osiągnąć naszą misję wspierania ogólnego rozwoju społecznego i przyczyniać się do pozytywnych zmian w naszym kraju.
Trzy filary
LUDZIE  - Skupiamy się na pomocy ludziom w rozwijaniu ich umiejętności zawodowych i osobistych poprzez organizację szkoleń, warsztatów oraz programów mentoringowych. Działania te mają na celu umożliwienie ludziom osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym oraz osobistym.
TECHNOLOGIA - Uważamy, że innowacyjne technologie są kluczowe dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Fundacja działa na rzecz popularyzacji wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz pomaga w ich stosowaniu w praktyce. W ten sposób organizacja przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz do tworzenia nowych miejsc pracy.
EKOLOGIA - Jesteśmy przekonani, że ochrona środowiska jest niezbędna dla dalszego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Fundacja prowadzi działania na rzecz promowania wiedzy na temat ekologii oraz działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ten sposób organizacja przyczynia się do poprawy jakości życia obywateli oraz do ochrony dziedzictwa kulturowego Polski.

Wnioski płynące z naszej filozofii. Ludzie, technologia i ekologia są trzema filarami, które są niezbędne dla dalszego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Fundacja działa na rzecz rozwoju wszystkich tych elementów, aby pomóc ludziom w osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym i osobistym, a także aby zapewnić ochronę środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.
prezes fundacji piotr kruk
Piotr Kruk
Prezes Fundacji Ewolucja

Fundacja Ewolucja to idea, która funkcjonowała i dojrzewała w moich przedsięwzięciach zawodowych i prywatnych już od ponad dziesięciu lat. Nie ukrywam że jej założenie od zawsze było moim marzeniem. Ważny był ten odpowiedni moment.
Jest inicjatywą ogólnopolską bazującą na współpracy z wieloma innymi podmiotami fundacyjnymi, co przekłada się na możliwości pozyskiwania funduszy na rynku nie tylko polskim ale również europejskim.
Fundacja z początku funkcjonowała jedynie lokalnie na obrębie województwa lubelskiego, z racji na moje korzenie i sentyment do tego regionu. Zajmowała się wsparciem lokalnych przedsięwzięć w obszarach odnawialnych źródeł energii.
Jednak naszym nadrzędnym priorytem są kwestie rozwoju osobistego oraz zawodowego a także działań pro-ludzkich. Pragnę przekazać wartości jakie wyniosłem z rodzinnego domu i dać innym takie możliwości jakich ja nie miałem zaczynając karierę zawodową. Szczególnie zależy mi na pracy z ludźmi młodymi, to oni są siłą napędową tego Świata. Jeśli damy im szansę to wielu z nich ją wykorzysta.
Wróć do spisu treści